Publicacións populares

domingo, 12 de maio de 2024

Non á reforma do Regulamento Sanitario Internacional. Concentración, día 24, 12,00 horas Delegación do goberno.


Pola nosa saúde. Fora a dictadura da OMS
Non ao acordo internacional de pandemias da OMS
Non á modificación do Regulamento Sanitario Internacional

 

Desde o 27 de maio ao 1 de xuño, terá lugar en Xinebra a 77ª Asamblea Mundial da Saúde (máximo órgano de decisión da Organización Mundial da Saúde -OMS-). Entre os asuntos a tratar está o Acordo Internacional de Pandemias e a Reforma do Regulamento Sanitario Internacional.

 Esiximos ao goberno español que VOTE EN CONTRA, porque:

 QUEREMOS MANTER O DEREITO A DECIDIR SOBRE AS POLÍTICAS DE SAUDE.

Un acordo internacional sempre supón cesión de competencias. Co acordo de pandemias, a través do principio nel recollido de “unha soa saúde”, tanto o goberno como  a Xunta de Galicia van traspasar competencias sobre políticas de saúde, de sanidade animal e dos ecosistemas á OMS.  Unha organización con un forte conflito de intereses, xa que o meirande da súa fiananciación é privada (grandes farmaceuticas, fundacións como Bill e Melinda Gates e outros).  As decisións que se tomen no marco do Acordo de pandemias son de obrigado cumprimento para os Estados que o ratifiquen. A forma na que van aplicar o principio de unha soa saúde queda pendente de definir. Establecen que entrará en vigor como moi tarde o 31/05/2026 e que terá en conta o que dispoña o Regulamento Sanitario Internacional. Normas sobre sanidade animal, incluidos sacrificios de cabanas gandeiras poderían ter cabida nesta aplicación.

 

NON QUEREMOS QUE NOS CONVIRTAN EN COELLIÑOS DE INDIAS.

Obriga aos estado parte a asegurarse de adoptar as medidas necesarias pra respaldar as autorizacións regulamentarias de emerxencia para aprobar medicamentos para as pandemias. Esto suporía poñer de maneira habitual no mercado, coa excusa dunha pandemia ou posible pandemia, medicamentos onde a fase final de experimentación se faría sobre a poboación (o mesmo que coas chamadas vacinas do coronavirus).

 

NON QUEREMOS QUE SIGAN DESMANTELANDO A SANIDADE PÚBLICA E A ATENCION PRIMARIA.

 Non ten ningún sentido invertir recursos en investigar e fabricar medicamentos e en preparar persoal sanitario para enfermidades que igual nunca van existir, mentras se desatende totalmente por falta de recursos a persoas gravemente enfermas como está sucedendo xa na actualidade. Está claro que para os intereses que están detrás da financiación da OMS é moito máis rendíbel crear a necesidade ou se fora o caso a obriga de vacinar a toda a poboación que investigar, mellorar e fabricar medicamentos para atender as enfermidades reais que xa existen.

 

QUEREMOS QUE SE RESPETE A LEI DE AUTONOMÍA DO DOENTE

Queremos que se respete o noso dereito a decidir como queremos coidar a nosa saúde e o dereito dos e das profesionais da saúde a utilizar os seus coñecementos. Queremos que se inclúan nos sistemas públicos de saúde as medicinas naturais.

 

QUEREMOS QUE SE ELIMINE TODO INTENTO DE APLICAR A CENSURA, tanto para o debate científico como para o debate social

A ciencia avanzará e chegará ás mellores conclusións se se permite o debate e o contraste de posicións. A ciencia sen debate non é ciencia é dogma.

 

QUEREMOS DEBATE PÚBLICO E TRANSPARENTE

Non podemos permitir que os gobernos actúen no noso nome para comprometernos en acordos internacionáis sen un debate público e transparente.

 

 

mércores, 20 de marzo de 2024

AS MENTIRAS QUE TAPABAN AS BOCAS

 

Pasaron catro anos desde a pandemia; momento no cal o goberno se dedicou a  taparnos a boca co obxectivo de que a cidadanía non puidésemos denunciar o atropelo de dereitos a que deu lugar a chamada “pandemia”, con aquelas máscaras obrigatorias que, en algunhos lugares, seguírono sendo ate hai moi poucos dias.
Ó primeiro non eran necesarias, pero case de inmediato pasaron a ser obrigatorias, en todas as situacións, incluso no medio do monte. Agora, despois de catro anos o Ministerio confirma que non había ningún informe técnico nin científico que avalara o seu uso xa que, en palabras do propio Ministerio, o famoso “Comité de Expertos” só era para “obter o consenso técnico”, pero non hai actas das súas reunións nin se sabe a identidade de tales “expertos” que máis ben parece que non existían.

Isto foi o que se lle contestou desde o Ministerio de Sanidade á Audiencia Nacional en resposta á demanda da asociación Liberum na querela que esta presentou contra os responsables do referido departamento. Isto vén ratificar que durante a “pandemia” nos tomaron o pelo repetidamente.
Pero a cousa non queda niso, senón que agora se nos ven a dicir que as máscaras sanitarias eran un gran negocio para unha chea de políticos e cargos institucionais corruptos que gañaron grandes cantidades de diñeiro obrigándonos a usalas e por riba vendéndonolas máis caras do que realmente custaban: Ben a ser unha nova mostra de como no mesmo lance nos quitan dereitos á cidadanía ao mesmo tempo que fan negocio fraudulento á conta da nosa perda e do noso sufrimento.

Desde Berro Seco queremos denunciar, unha vez máis o mercádeo que se fai cos dereitos das persoas desde os poderes económicos e políticos do estado, sempre converténdoos en negocio fraudulento para uns poucos mentres teñen á cidadanía coa boca tapada durante tres anos, e esiximos claridade nas investigacións e que a sociedade cheguemos a saber toda a verdade que nos esconderon durante todo ese tempo.

Polo dereito a decidir, polo respecto aos Dereitos Humanos.

Polo dereito a decidir, polo respecto aos Dereitos Humanos.

Non ao Acordo Internacional da OMS sobre Pandemias. Non á Reforma do Regulamento Sanitario Internacional

 


O colectivo Berro Seco na defensa dos Dereitos e Liberdades terá representación na manifestación estatal que se celebrará o próximo sábado 16 de marzo en Madrid para rexeitar o Acordo Internacional da OMS sobre pandemias e as emendas para reformar o Regulamento Sanitario Internacional (RSI).

A manifestación está convocada pola iniciativa Rompe o Silencio da que Berro Seco forma parte.

 

A Asemblea Mundial da Saúde que é o máximo órgano de decisión da Organización Mundial da Saúde (OMS) en decembro do 2021 aprobou poñer en marcha “un acordo internacional vinculante sobre prevención, preparación e resposta ante unha pandemia”.

Para redactar e negociar o borrador do texto, que se vai someter á aprobación por parte da Asemblea Mundial da Saúde no mes de maio deste ano 2024, constituíuse un “Organo Internacional de Negociación”, que está formado por un/unha representante de cada unha das seis rexións da OMS.

Berro Seco leva traballando nesta cuestión dende o inicio deste proceso e foi impulsor xunto con outros colectivos do Estado da campaña “a nosa saúde non é un negocio” (https://saludnonegocio.wordpress.com) que ten por obxectivo dar a coñecer o que está en xogo neste proceso de negociación que se está dando sen información nin debate social.

A estas alturas nin partidos políticos (foi moi chamativo que ningún partido político manifestara a súa postura en relación a este proceso de negociación durante a campaña das recentes eleccións galegas), nin sindicatos, nin institucións parecen preocuparse por un proceso no que o goberno do Estado e entendemos que co consentimento das Comunidades Autónomas está negociando un acordo que ao ser vinculante vai supoñer a perda de competencias á hora de definir, políticas de saúde en caso de pandemias e que ademais como ben sabemos por experiencias vividas nos tempos do COVID teñen moitas outras repercusións na vida das persoas.

 

Trátase dun acordo internacional vinculante e polo tanto significa que as súas decisións van estar por enriba das lexislacións do Estado e das Comunidades Autónomas, polo que nos atopamos ante unha cesión de competencias en materia de políticas de saúde relacionada coas pandemias, que nos priva como pobo de exercer o noso dereito a decidir as políticas que consideremos, ao tempo que nos afasta cada vez máis ás persoas do lugar onde se toman decisións que van afectarnos no día a día. Ilo resulta moi convinte para os gobernos, cando queiramos respostas a ou esixamos medidas concretas ante as consecuencias deste acordo, dirannos que ven da OMS e que non se pode facer nada, igual que sucede agora mesmo coas medidas que se aproban nas institucións da Unión Europea. Ninguén se acordará que foron os gobernos e os Parlamentos os responsábeis de ceder as nosas competencias.

Ao igual que no caso de outros tratados internacionais vinculantes, no texto prevese como actuar en caso de controversias, é dicir en caso de que os desacordos que poda haber entre as partes non se cheguen a resolver por vía diplomática, será obrigatorio someter a controversia á Corte Internacional de Xustiza ou a un “arbitraxe especial de acordo cos procedementos que adopte a Conferencia das Partes” E dicir unha figura establecida polos mesmos que xestionan o acordo.

Por este acordo, ao ser vinculante, os Estados que o ratifiquen obríganse a aplicar as medidas que a OMS decida en caso de pandemia, co que terán cobertura legal para aplicalas aínda que vulneren dereitos ou contraveñan a lexislación propia.

O acordo suporá tamén unha uniformización das medidas, dos medicamentos e da xestión da enfermidade unha vez que a OMS declare unha pandemia. Xa que o que até o presente eran recomendacións da OMS, pretenden convertelas en medidas de obrigado cumprimento.

 

A cesión de competencias vai afectar tamén en materia de políticas de sanidade animal mediante a aplicación do principio de unha soa saúde que se recolle no acordo. O tratado establece o compromiso para os Estados que o ratifiquen de elaborar normas e directrices internacionais para previr a enfermidades zoonóticas.

Darlle competencias á OMS sobre a sanidade animal non é un asunto menor,  xa que no caso de que decida que un brote zoonótico nun determinado país é ou pode ser causante dunha pandemia, este organismo pode obrigar a tratar ou a vacinar os animais masivamente,  pode chegar a limitar ou cancelar o comercio ou mesmo tomar a decisión de sacrificar cabanas gandeiras; medidas que baixo a bandeira de protexer a nosa saúde poderían ser utilizadas para favorecer intereses comerciais.
 

O acordo, mediante o establecido no artigo 14 do texto, pretende acortar os prazos poder comercializar un medicamento mediante o que denominan axilización das aprobacións e autorizacións e tamén para a posta en marcha dun mercado internacional de medicamentos mediante a harmonización de requisitos e procedementos técnicos e regulamentarios, incluída a confianza na regulamentación e o recoñecemento mutuo.

Obrigará así mesmo aos Estados a asegurarse de que dispón dos marcos xurídicos, administrativos e financeiros para levar a cabo as aprobacións regulamentares dos produtos relacionados coas pandemias durante unha pandemia.

Neste contexto, entendemos que a Rede Mundial da Cadea de Subministro e Loxística (Rede CSL da OMS) que se contempla no artigo 13 do acordo será a que facilite a distribución dos produtos e medicamentos necesarios nunha situación de pandemia e que con toda probabilidade serán producidos polos mesmos grupos privados que financian maioritariamente á OMS e coa vantaxe de que con todo o establecido no artigo 14 non haberá ningunha traba para que circulen libremente a nivel mundial.

E, claro para que a sociedade non se altere, os Estados terán que establecer, tal como establece o artigo 15 do tratado,  nun prazo de dous anos  “mecanismos de compensación sen culpa por danos provocados polas vacinas para promover o aceso a unha reparación financeira para as persoas que experimenten eventos adversos graves resultantes das vacinas antipandémicas”

O negocio é redondo, as Grandes farmacéuticas sen trabas nin responsabilidade conseguirán autorizacións en pouco tempo para poñer no mercado produtos e vacinas transxénicas; a poboación seremos os coelliños de indias e non lle costará nada. Terán aseguradas as vendas e as compensacións polos danos a través do erario público.

Outro aspecto totalmente inaceptábel son os mecanismos que tratan de normalizar para silenciar e combater as voces críticas, tanto a nivel científico como social. Para ilo introducen un novo termo “infodemia” que ven a substituír o que definiron como desinformación cando a xestión do coronavirus. O debate científico será anulado, e a ciencia pasará a ser pseudociencia ao converterse nun dogma, onde a única verdade científica serán as consignas ditadas polo gran capital a través de Foros como o de Davos ou outros, onde un dos convidados de interese será o Director Xeral da OMS.

A OMS pasa xa a converterse definitivamente  nun instrumento ao total servizo do gran capital e das grandes corporacións económicas e farmacéuticas e das fundacións que ambas controlan e, que ademais teñen un gran peso na financiación da OMS.
 

En canto ás emendas que se queren introducir no Regulamento Sanitario Internacional, destacar:

 

- A pretensión de converter en vinculantes as recomendacións da OMS

- Eliminar como principios para a aplicación do Regulamento o pleno respecto pola dignidade, os dereitos humanos e as liberdades fundamentais das persoas

luns, 29 de xaneiro de 2024

CHARLA COLOQUIO EN VIGO: O BORRADOR DO ACORDO INTERNACIONAL DA OMS SOBRE PANDEMIAS

 Berro Seco está levando a cabo unha xeira de charlas-coloquio en diferentes lugares de Galiza para dar o coñecer o borrador do Acordo Internacional da OMS sobre Pandemias que está en proceso de negociación e que pretenden aprobar na Asamblea Mundial da Saúde no mes de maio deste ano.martes, 23 de xaneiro de 2024

NON AO TRATADO DE PANDEMIAS

 

Sobre o acordo internacional de pandemias da Organización Mundial da Saúde.

 

A Asemblea Mundial da Saúde que é o máximo órgano de decisión da Organización Mundial da Saúde (OMS) en decembro do 2021 aprobou poñer en marcha “un acordo internacional vinculante sobre prevención, preparación e resposta ante unha pandemia”.


Para redactar e negociar o borrador do texto, que se vai someter á aprobación por parte da Asemblea Mundial da Saúde no mes de maio deste ano 2024, constituíuse un “Órgano Internacional de Negociación”, que está formado por un/unha representante de cada unha das seis rexións da OMS.


Berro Seco leva traballando nesta cuestión dende o inicio deste proceso.


Berro Seco leva traballando nesta cuestión dende o inicio deste proceso e foi impulsor xunto con outros colectivos do Estado da campaña “a nosa saúde non é un negocio” https://saludnonegocio.wordpress.com que ten por obxectivo informar do que está en xogo neste proceso de negociación que se está dando sen transparencia nin debate social.


O acordo que ao ser vinculante vai supoñer a perda de competencias á hora de definir, políticas de saúde en caso de pandemias.

A estas alturas nin partidos políticos, nin sindicatos, nin institucións parecen preocuparse por un proceso no que o goberno do Estado e, entendemos que, co consentimento das Comunidades Autónomas está negociando un acordo que ao ser vinculante vai supoñer a perda de competencias á hora de definir, políticas de saúde en caso de pandemias e que ademais como ben sabemos por experiencias vividas nos tempos do COVID teñen moitas outras repercusións na vida das persoas.

O último borrador do acordo que coñecemos é do mes de outubro do 2023. Abarca moitas cuestións, pero por razóns de espazo e pola amplitude e diversidade das mesmas, so imos comentar algunhas:

Como dicimos o acordo, en proceso de negociación, é un acordo internacional vinculante isto significa que as súas decisións van estar por enriba das lexislacións do Estado e das Comunidades Autónomas, polo que nos atopamos ante unha cesión de competencia en materia de políticas de saúde relacionada coas pandemias, que nos priva como pobo de exercer o noso dereito a decidir as políticas que consideremos, ao tempo que nos afasta cada vez máis ás persoas do lugar onde se toman decisións que van afectarnos no día a día. Isto resulta moi convinte para os gobernos, pois cando queiramos respostas a ou esixamos cambios en medidas concretas, dirannos que son medidas que veñen da OMS e que non se pode facer nada, igual que sucede agora mesmo coas medidas que se aproban nas institucións da Unión Europea. Ninguén se acordará que foron os gobernos e os Parlamentos os responsábeis de ceder as nosas competencias.

A aceptación deste acordo, ao ser vinculante, os Estados que o ratifiquen obríganse a aplicar as medidas que decida a OMS en caso de pandemia, co que terán cobertura legal para aplicalas aínda que vulneren dereitos.  

Ao igual que no caso doutros tratados internacionais vinculantes, no texto prevese como actuar en caso de controversias, é dicir en caso de que os desacordos que poda haber entre as partes non se cheguen a resolver por vía diplomática, será obrigatorio someter a controversia á Corte Internacional de Xustiza ou a un “arbitraxe especial de acordo cos procedementos que adopte a Conferencia das Partes” E dicir recorrer a unha figura establecida polos mesmos que xestionan o acordo.

A aceptación deste acordo, ao ser vinculante, os Estados que o ratifiquen obríganse a aplicar as medidas que a OMS decida en caso de pandemia, co que terán cobertura legal para aplicalas aínda que vulneren dereitos. 

O acordo suporá tamén unha uniformación das medidas, dos medicamentos e da xestión da enfermidade unha vez que a OMS declare unha pandemia. Xa que o que até o presente eran recomendacións da OMS, pretenden convertelas en medidas de obrigado cumprimento.

Entendemos que a cesión de competencias vai afectar tamén en materia de políticas de sanidade animal mediante a aplicación do principio de unha soa saúde que se recolle no acordo. O tratado establece o compromiso para os Estados que o ratifiquen de elaborar normas e directrices internacionais para previr a enfermidades zoonóticas. Isto dito así, pois parecería non dicir nada, pero vista toda a experiencia que temos, en primeiro lugar vai supor incrementar e incluso obrigar a tratar sistematicamente aos animais, ou ao sacrificio masivo destes.

Entendemos que a cuestión de introducir competencias sobre a sanidade animal non é un asunto menor, pois pode converterse nunha desculpa  recorrente que intenten situar nos animais a orixe de enfermidades graves provocadas polos experimentos legais ou ilegais que se escapen dos laboratorios nos que se estea investigando con patóxenos. O artigo 1 do texto entre os termos empregados aos efectos do Acordo da OMS sobre pandemias menciona a Rede Internacional de Laboratorios coordenada pola OMS, para levar a cabo vixilancia de patóxenos con potencial pandémico, e para avaliar o risco de patóxenos emerxentes con potencial pandémico e para axudar nas medidas a tomar na preparación fronte a pandemias.

En segundo lugar nada vai impedir que no caso de que decidan que un brote zoonótico nun determinado país é ou pode ser causante dunha pandemia, obriguen a tratar ou a vacinar os animais masivamente,  a limitar o comercio ou mesmo a sacrificar cabanas gandeiras.

Entendemos tamén que o acordo, mediante o establecido no artigo 14 do texto, pretende acortar os prazos poder comercializar un medicamento mediante o que denominan axilización das aprobacións e autorizacións e tamén para a posta en marcha dun mercado internacional de medicamentos mediante a harmonización de requisitos e procedementos técnicos e regulamentarios, incluída a confianza na regulamentación e o recoñecemento mutuo.

Obrigará, así mesmo, aos Estados para asegurarse de que dispón dos marcos xurídicos, administrativos e financeiros para levar a cabo as aprobacións regulamentares dos produtos relacionados coas pandemias durante unha pandemia.

Neste contexto, entendemos que a Rede Mundial da Cadea de Subministro e Loxística (Rede CSL da OMS) que se contempla no artigo 13 do acordo será a que facilite a distribución dos produtos e medicamentos necesarios nunha situación de pandemia e que con toda probabilidade serán producidos polos mesmos grupos privados que financian maioritariamente á OMS e coa vantaxe de que con todo o establecido no artigo 14 non haberá ningunha traba para que circulen libremente a nivel mundial.

Outra cousa que nos preocupa e que os Estados terán que establecer, segundo o artigo 15 do tratado,  nun prazo de dous anos  “mecanismos de compensación sen culpa por danos provocados polas vacinas para promover o aceso a unha reparación financeira para as persoas que experimenten eventos adversos graves resultantes das vacinas ante-pandémicas”

O negocio é redondo, as Grandes farmacéuticas sen trabas nin responsabilidade conseguirán autorizacións en pouco tempo para poñer no mercado produtos e vacinas pouco testadas; a poboación seremos os coelliños de indias e non lle costará nada. Terán aseguradas as vendas e as compensacións polos danos a través do erario público. O dito, negocio redondo.

Ao tempo intentan asegurarse de silenciar e combater as voces críticas porque todo o que non sexa o que a OMS defina non será ciencia e, polo tanto, será información falsa.  Inventan un novo termo “infodemia” que ven a substituír o que definiron como desinformación cando a xestión do coronavirus. O debate científico será substituído polas consignas ditadas polo gran capital a través de Foros como o de Davos ou outros, onde un dos convidados de interese será o Director Xeral da OMS,  que con este tratado pasa xa a converterse nun instrumento ao total servizo do gran capital e das grandes corporacións económicas e farmacéuticas e das fundacións que ambas controlan.

Berro Seco entende que este tema debería estar no debate público, sobre todo agora que estamos en campaña electoral.

Estas son algunhas consideracións, no texto hai moito máis polo que preocuparse.

Berro Seco entende que este tema debería estar no debate público. A Xunta de Galicia e o goberno do Estado deberían estar dando información veraz e transparente á sociedade e incentivando o debate. Os partidos políticos e máxime en campaña electoral como estamos agora na Galiza, deberían explicar claramente ao electorado cal é a súa posición. Os deputados e deputadas deberían estar levando este asunto aos Parlamentos. E os Sindicatos e organizacións sociais deberían estar fomentando a divulgación e o debate. E se non o fan deberían responder por que razón non é do seu interese un asunto que tanto vai impactar nas competencias á hora de elaborar as políticas públicas nesta materia e, tamén no noso día a día e, non só no ámbito da saúde.

 Por todas estas razóns Berro Seco forma parte do grupo cidadán Rompe o Silencio e como tal convoca e chama a participar  o 16 de marzo na Manifestación estatal que se celebrará en Madrid e que leva por lema:

 

 Non ao tratado de pandemias da OMS

Sabes a quen lle estás confiando a túa saúde?

martes, 28 de novembro de 2023

O acordo internacional sobre pandemias da OMS. Un instrumento ao servizo das grandes farmacéuticas?O domingo, 17 de decembro, Berro Seco organiza unha charla coloquio en Compostela para informar sobre o acordo internacional de pandemias que está en fase de negociación. Falaremos de como pode afectar nas políticas de saúde, comerciais, competencias....

Será ás 11,30 h na Casa do Taberneiro na rúa de San Pedro nº 15 de Compostela.

 A Asamblea Mundial da Saúde  (que ven a ser o maximo organo de decisión da Organización Mundial da Saude -OMS-), nunha reunión extraordinaria celebrada en maio do 2021, acordou esteblecer un organo de negociación internacional para redactar e negociar un convenio, acordo ou outro instrumento internacional da OMS sobre pandemias. Desde esa data, este órgano negociador ten moi avanzado un borrador de acordo para presentar na Asamblea Mundial da Saúde que se celebrará en maio do 2024. De aprobarse, e se o Estado Español o ratifica, será de obrigado cumprimento e suporá ceder competencias en materia de políticas de saúde á Organización Mundial da Saúde, que hoxe é un instrumento ao servizo das grandes farmacéuticas que son quen financia en moi grande medida os orzamentos da OMS. Este acordo tamén vai ter repercusións en materia de sanidade animal, a través do principio de "unha sóa saúde". 

Como sempre, a negociación está transcurrindo sen dar información e sen debate público de ningún tipo.  

Ao remate da charla-coloquio Berro Seco organiza unha asemblea aberta para tomar acordos do traballo a desenvolver nos vindeiros meses como colectivo comprometido con un sistema sanitaro científico que non obedeza os ditados dos intereses económicos das coorporacións farmacéutucas.

 

Non á reforma do Regulamento Sanitario Internacional. Concentración, día 24, 12,00 horas Delegación do goberno.

Pola nosa saúde. Fora a dictadura da OMS Non ao acordo internacional de pandemias da OMS Non á modificación do Regulamento Sanitario Interna...