Publicacións populares

martes, 19 de abril de 2022

DIANTE DA ELIMINACIÓN DO USO OBRIGATORIO DA MÁSCARA SANITARIA EN INTERIORES


 

Diante da muda da norma imposta do uso de máscaras en interiores, dende o Colectivo Berro Seco queremos denunciar que as medidas e restricións implantadas durante a pandemia provocaron un grave deterioro na saúde físico-emocional das nosas crianzas e xuventude.

Entendemos que feito de que o Goberno deixe aberto a posibilidade de impoñer, por parte de persoas e colectivos non profesionais o uso da máscara sanitaria en interiores en determinadas circunstancias vai derivar en decisión nada técnica e absolutamente piramidais o que xerara conflitos e empeorara as relacións persoais e laborais.

 

 

O pasado 5 de abril o propio Colexio de Psicoloxía de Galicia, alertaba de que o empeoramento da saúde mental tras a Covid estaba provocando un aumento do número de tentativas e suicidios entre a xente nova.

Consideramos que as medidas de control, o peche de centros de ensino, o encerro domiciliario, a interrupción de rutinas e o parón de toda actividade física, agudizou o sufrimento nesta etapa converténdose, esta dor emocional, nunha verdadeira pandemia.

Non podemos esquecer tamén que, a nivel familiar, o desemprego, a crise económica e a violencia dentro do propio fogar, incrementou exponencialmente o número de cadros por ansiedade, provocando unha maior vulnerabilidade que nos leva a vivir un dó colectivo propiciado pola perda de seguridade e confianza.

Queremos resaltar que durante a chamada pandemia, a poboación infanto-xuvenil foi totalmente esquecida por todos os organismos e institucións.  Baixo a consideración de que os nen@s e moz@s son capaces de adaptarse a calquera cambio, non se tiveron en conta as súas necesidades evolutivas, físicas, sociais, emocionais e cognitivas, fomentando deste xeito unha perigosa sintomatoloxía ansio-depresiva que fixo aumentar a taxa de suicidios.

Os menores foron esquencidos e non protexidos. Debeu prevalecer o principio de interese superior da infancia. Porén, recibiron o peso da culpa pola morte dos seus seres queridos se non seguían as regras. Foron usados activamente para un suposto beneficio das persoas adultas, cando, para eles, por exemplo, o uso da máscara ou a vacinación, é só un prexuízo.

Outro grave problema que se deu nos centros educativos veu derivado de certas extralimitacións que se deron aofacer uso da pandemia como coartada para  a imposición de medidas de control e mesmo represión da liberdade do alumnado incluso nos recreos e nos patios dos colexios.  Esta actitude de control e prohibicións sistemáticas, xerou na mocidade e nas crianzas unha sensación de persecución irracional e indefensión que derivou en ansiedade, depresión e outro tipo de trastornos que mermaron de xeito significativo a calidade das súas relacións interpersoais e de aprendizaxe.

Dende o Colectivo Berro Seco reclamamos ás organizacións e institucións oportunas, que tomen seriamente en consideración estas nefastas consecuencias derivadas de protocolos que carecían de todo rigor médico-científico. Precisamos das redes necesarias de atención e axuda para acadar unha catarse das emocións negativas e precisamos que se poña en valor a alimentación e a natureza como medio e espazo vital para equilibrar a nosa saúde.

A adolescencia é un tempo de vulnerabilidade, de cambios, de emocións extremas na que se viven éxitos e fracasos, curiosidade e apatía, na que os pensamentos son desencadeantes de emocións que se viven moi intensamente.

A nosa xuventude precisa de oportunidades, de contextos atractivos que desenvolvan estados emocionais de confianza, escoita e calma.

As aulas deben ser un lugar onde a rapazada se sinta protexida. O estrés, o medo e a ansiedade dificulta a aprendizaxe e afecta ás estruturas do cerebro que posibilitan a recuperación do memorizado e adquirido.

Fomentemos no alumnado a resiliencia, as aprendizaxes  significativas, melloremos a súa autoestima e fagamos que os contidos curriculares liberen o alumnado da competitividade, da esixencia memorística e, en definitiva, do aburrimento. Respectemos, axudemos  e defendamos entre tod@s a súa saúde física e mental.

 

 

Santiago de Compostela, 19 de Abril de 2022.

 


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Non á reforma do Regulamento Sanitario Internacional. Concentración, día 24, 12,00 horas Delegación do goberno.

Pola nosa saúde. Fora a dictadura da OMS Non ao acordo internacional de pandemias da OMS Non á modificación do Regulamento Sanitario Interna...